Om at lykkes med spartelarbejdet

Ti tips til et vellykket slutresultat

Lykkes med spartelarbejdet - Ti tips

Vælg den rette metode og spartelmasse
Sprøjtespartling egner sig til større objekter. Rullespartling er bedst til mellemstore objekter. Håndspartling er mest egnet til mindre objekter. Vælg sparteltype ud fra metode og underlag. 

Besigtig overfladerne
Kræv at ”bygmesteren” efterlader sig malingsklare overflader; det vil sige at al beton skal være udbedret og afrenset, og gipsplader monteret i henhold til anvisningerne. Tjek at underlaget er fast, rent (fedt- og støvfrit) samt tørt. Dokumenter afvigelser.

Benyt det rette værktøj
Vær omhyggelig med altid at benytte det rette værktøj. Det letter arbejdet og sikrer et godt slutresultat.

Hold øje med fugt og kulde
Arbejd aldrig ved temperaturer under +10 °C. Optimal temperatur er +15 °C til +20 °C og 40-60 procent luftfugtighed. Spartl aldrig på fugtige underlag fordi vedhæftningen påvirkes negativt og kan give glansforskelle i overfladebehandlingen.

Beskyt dig selv og områder der ikke skal behandles
Husk at bruge beskyttelseshandsker, øjenværn, åndedrætsværn, høreværn og afdækningspap.

Start med loftet
Hvis både loft og vægge skal spartles, startes med loftet. Arbejd helst fra lyskilden og indad i rummet.

Spartl tyndt
Spartelmasse tørrer langsomt hvis der lægges et for tykt lag. Flere, men tynde lag, giver altid et bedre resultat.

Spartl ordentligt
Husk at som man spartler, skal man slibe. Jo mere arbejde du lægger i spartlingen, desto mindre arbejde er du nødt til at lægge i slibningen.

Vær omhyggelig med efterarbejdet
Undgå alt for grovkornet slibepapir. Fjern slibestøvet inden du lægger næste lag på. Ellers forringes vedhæftningen.
 

Gør som der står
Følg altid producentens anvisninger. De fleste producenter har fuldstændige produktinformationer tilgængelige på nettet. Hvis ikke: Bed din leverandør om produktinformation.