Persondatapolitik og vilkår

 

Sådan behandler vi dine personoplysninger


Din integritet er vigtig for os!
I Saint-Gobain Sweden AB (nedenfor benævnt SGS) indsamler og bruger vi personoplysninger fra de personer, som interagerer med os som kunde/leverandør og via vores websted. Det er naturligvis af største vigtighed for os, at de personoplysninger, som vi indsamler, ikke bliver videregivet til uautoriserede personer eller bliver misbrugt. Denne politik om personoplysninger gennemgår, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger og beskriver de rettigheder, du har som registreret.

Hvad er en personoplysning?
Personoplysninger er enhver form for information (eller kombination af oplysninger), der kan henføres til en bestemt, fysisk person (også kaldet en registreret). Eksempler er navn, CPR-nummer, osv.

Hvordan indsamler og bruger vi personoplysninger?
Hvis du besøger vores websted, kan vi bede dig om at angive personoplysninger, eksempelvis i forbindelse med at du udfylder en formular for at blive kunde, eller downloader kataloger eller anden information. Det kan også forekomme, at vi deler de oplysninger, du videregiver med tredjeparter, såsom vores underleverandører/installatører, hvis du for eksempel bestiller noget, som de skal levere/installere for dig.

Hvilken type oplysninger indsamler vi?
Når du bliver kunde/forhandler hos SGS, registrerer dig til et af vores nyhedsbreve, eller downloader for eksempel produktkataloger, kan vi indsamle følgende:

•    For- og efternavn
•    Adresse
•    Telefonnummer
•    E-mailadresse
•    CPR-nummer, når CVR-nummeret for enkeltmandsfirma udgøres af CPR-nummeret
•    Hvordan du bruger vores websted og andre digitale kanaler (hvilke sider, du besøger, hvilke ord du søger på)
•    Købevaner og købshistorik

Vi indsamler hovedsageligt oplysninger fra dig som kunde, men der er situationer, hvor vi kan hente oplysninger om dig fra andre kilder. Det sker navnlig i to forskellige situationer:

•    Når det er nødvendigt at opretholde god registerpleje, opdaterer vi adresseoplysninger fra centrale adressekilder, som eksempelvis SPAR (Statens personadressregister) (Sverige)
•    Når vi indsamler dine kontaktoplysninger fra eksterne databaser for at kunne tilbyde dig relevante og attraktive tilbud og nyheder.
 

 

Hvad bruger vi oplysningerne til?

Identificering og kontakt

Vi bruger dine personoplysninger til at kunne identificere dig som kunde eller aftalepart, og underskrive en gyldig aftale.

Dine personoplysninger bruges også til, at vi kan kontakte dig vedrørende leverance, ordre, prisadviseringer, tilbud, knyttet til dit køb, samt til udsendelse af vores nyhedsbreve.

De bruges også til at kommunikere og besvare forespørgsler, som modtages i vores kundeservice via telefon eller i digitale kanaler samt til at udrede reklamationssager.
 

Retslig grund:   
•    Modtagere af nyhedsbrev – berettiget interesse
•    Registrerede kunder/leverandører – opfyldelse af aftale
 

Gennemførelse af køb/bestilling
Dine personoplysninger bruges for at kunne levere bestilt/købt produkt eller serviceydelse (herunder advisering om og kontakt vedrørende leverance). I de tilfælde, hvor dit køb betyder, at installation skal gennemføres af tredjepart, videregiver vi også dine kontaktoplysninger til tredjepart, for at denne skal kunne kontakte dig.

Dine oplysninger bruges også til at håndtere din betaling (hvilket omfatter kontrol mod betalingshistorik og indhentning af kreditoplysninger fra kreditoplysningsbureauer).
 

Retslig grund: 
• Købsaftale

Informationsudsendelser, konkurrencer og events
Via de personoplysninger, vi indsamler, kan vi holde dig ajour med vores seneste produkter, services og kommende kampagner/rabatter. Hvis du ikke ønsker at modtage disse udsendelser, kan du nemt framelde disse. Vi kan også bruge oplysningerne til at kommunikere vigtige meddelelser om indkøb eller ændringer i vores vilkår og politikker til dig.

Hvis du deltager i en konkurrence, et event eller en lignende kampagne, kan vi bruge de oplysninger, du videregiver, med det formål at administrere kampagnen.
 


Retslig grund:   
•    Registrerede og ikke-registrerede kunder – berettiget interesse
•    Modtagere af nyhedsbrev og besøgende på websted – berettiget interesse
 

Forbedringer
Vi bruger også personoplysninger for at kunne skabe, udvikle, drive, levere og forbedre vores produkter og services, vores indhold samt vores markedsføring.

Dette muliggøres gennem analyser af de personoplysninger, som SGS indsamler til samme formål, eksempelvis til hvordan du bruger vores websted og andre digitale kanaler (hvilke sider, du besøger, hvilke ord du søger på). Ud fra disse analyser kan vi gøre vores tjenester mere brugervenlige, for eksempel ved at forbedre brugerfladen og forbedre vare- og logistik-
flowet, eksempelvis at kunne prognosticere indkøb, lager og leverancer.


Retslig grund
• Berettiget interesse


Sikkerhed og retlige forpligtelser
Vi behandler også personoplysninger med det formål at tilgodese sikkerheden for alle vores tjenester samt for at forhindre tab og forebygge bedrageri. Som eksempel kan personoplysninger bruges til at undersøge forsøg på hacking. Læs mere om, hvordan vi arbejder med sikkerhed i afsnittet ”Sådan beskytter vi dine personoplysninger”.

Personoplysninger bliver også indsamlet og behandlet for at opfylde retlige forpligtelser, såsom lovkrav, domsafsigelser eller myndighedsbeslutninger. Disse krav kan eksempelvis gælde produktansvar, produktsikkerhed eller regnskab.
 

Retsgrundlag:
•    Opfylde retlig forpligtelse – hvis sådan foreligger
•    Berettiget interesse


Hvem deler vi informationen med?

Underleverandører (såkaldte databehandlere)
For at kunne levere varer og services til dig, deler vi dine oplysninger med vores underleverandører og andre virksomheder i vores koncern. Vi har skriftlige aftaler med databehandlere, gennem hvilke de garanterer sikkerheden for de personoplysninger, som behandles og hvor de forpligter sig til at følge vores instruktioner og sikkerhedskrav samt begrænsninger og krav vedrørende international overførsel af personoplysninger. Nogle af vores underleverandører kan have nogle aktiviteter i tredjelande, det vil sige lande uden for Sverige eller EU/EØS. Hvis vi, for at levere services/produkter til dig, overfører personoplysninger til en leverandør i et tredjeland, træffer vi passende foranstaltninger og sikrer, at oplysningerne bliver behandlet i henhold til de krav, der stilles
i GDPR ved blandt andet at indbefatte EU-kommissionens standardaftale for beskyttelse af personoplysninger med vores underleverandører.

Samarbejdspartnere
Vi kan gøre nogle oplysninger tilgængelige for vores samarbejdspartnere, der leverer services og produkter i samarbejde med os, eksempelvis som assisterer SGS med markedsføring.

Myndigheder
Vi er forpligtet til, ved anmodning i henhold til loven og myndighedsbeslutninger, at videregive personoplysninger til eksempelvis Skatteverket. (Sverige).
 
Øvrige
Hvis du har givet dit samtykke, kan vi også i andre tilfælde end det, der angives i punkterne ovenfor, videregive dine personoplysninger til andre virksomheder, organisationer eller personer.

Hvor længe opbevarer vi oplysningerne?

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad vi behöver, och hur länge vi lagrar informationen beror på syftet för vilket informationen samlades in och vilka skyldigheter vi har enligt lag.

Kundinformation sparas så länge du är kund hos SGS och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva dialogen. Under samma tid kommer vi även att använda informationen för att kommunicera attraktiva erbjudanden kring våra tjänster och produkter utifrån dina behov. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen.

Leverantörsinformation sparas så länge du är registrerad som leverantör till oss och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva dialogen. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen.


Hvordan indsamler og bruger vi cookies?
Alle vores websteder bruger cookies for at indsamle oplysninger om vores besøgendes aktiviteter. Det giver os en bedre indsigt i, hvordan vores besøgende tænker, og lader os undersøge hvilket dele af vores websteder, de har besøgt, hvilket gør at vi kan forbedre brugeroplevelsen.

Cookies bruges blandt andet til at se, hvilke valg du tidligere har truffet, hvad du har klikket på, og hvilke sider, du har været inde på. Cookies bruges også til at måle trafikken på vores websteder og til statistik.
 


Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, som en webserver kan bede om bliver gemt på din computers harddisk, den giver webserveren oplysninger om, hvordan du surfer. Hvis dine indstillinger i din browser tillader det, kan alle websteder gemme cookies på computerens harddisk.

Der er tre typer cookies: permanente, midlertidige (såkaldte sessionscookies) og tredjeparts-cookies. Permanente cookies er filer, der gemmes på computerens harddisk i en længere periode. Midlertidige cookies, der gemmes midlertidigt på computerens harddisk, når du besøger et websted, men som bliver slettet, når du lukker siden ned. Tredjeparts-cookies kommer fra et andet websted, og har til formål at indsamle statistik om de besøgendes aktivitet på nettet.

De fleste virksomheder bruger cookies på deres websted for at forbedre brugeroplevelsen, og cookies kan ikke skade dine filer eller øge risikoen for virus på din computer.

Hvordan kan jeg deaktivere cookies?
Via indstillinger i browseren kan du selv vælge, om du vil tillade cookies. Det ser lidt forskelligt ud, afhængig af hvilken browser, du bruger, men det er generelt et valg, du kan træffe ved at gå ind i Indstillinger eller Værktøjer i menuen i internetvinduet.
 

 

Sådan beskytter vi dine personoplysninger?

Det er os magtpåliggende at tage hånd om vores kunder/leverandører, og vi kender vigtigheden af vores ansvar som dataansvarlig om at tage godt hånd om de personoplysninger, vi indsamler og behandler. Vi arbejder løbende med at beskytte din integritet og arbejder med sikkerhed på flere forskellige niveauer, såsom IT-infrastruktur, politikker, retningslinjer og bygninger. Vi lægger stor vægt på at arbejde forebyggende og forhindre, at dine oplysninger bliver videregivet og/eller misbrugt. Behandlingen af dine oplysninger bliver logget og kontrolleret kontinuerligt. Der gennemføres blandt andet følgende sikkerhedsforanstaltninger:

Begrænsning af autorisationer
Adgang til dine personoplysninger gives kun til dem, der har brug for dem til deres arbejdsopgaver. Det minimerer antallet af personer, som har adgang til oplysningerne og dermed risikoen for fejlhåndtering.

Kryptering
Kryptering af mere følsomme oplysninger sker med almindeligt anerkendte og sikre krypteringsmetoder.

Firewalls og sikkerhedsløsninger
SGS anvender både firewalls og andre sikkerhedsløsninger, såsom antivirusprogrammer, for at sikre SGS’ IT-miljø fra hacking og andre trusler udefra.
 

Politikker og retningslinjerI SGS er tydelige og kommunikerede politikker og retningslinjer for, hvordan personer i SGS skal håndtere personoplysninger. Dette medvirker til en bevidsthed om, hvordan man kan behandle personoplysninger på en sikker måde.

Seriøse leverandøraftaler
I SGS benytter vi kun seriøse og gennemprøvede IT-løsninger og leverandører. Der styrkes leverandørernes forpligtelser over for SGS og i forhold til GDPR (General Data Protection Regulation) gennem tydelige aftaler.
 

Hvilke rettigheder har du?

Som registreret har du, ud fra det regelsæt der er fastlagt i GDPR, ret til følgende:

•    At få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse).

•    At blive glemt, hvis der ikke er andre retlige årsager til, at SGS har brug for at opbevare dine personoplysninger, såsom for eksempel regnskabsforpligtelser.

•    At gøre indsigelse mod og bede om begrænsninger af, hvilke behandlinger,
    SGS udfører af dine personoplysninger.

•    At anmode om, at få alle dine personoplysninger fra SGS i et struktureret format.

•    At blive informeret, hvis der sker en hændelse, som betyder at dine personoplysninger
    havner i de forkerte hænder.

•    At få dine personoplysninger udleveret i elektronisk form til overføring til en anden
    dataansvarlig.


Hvis du opdager, at noget er fejlagtigt, ønsker dine personoplysninger udleveret, eller få dem slettet, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (se kontaktoplysninger nedenfor) for at få hjælp.


Vores kontaktoplysninger

Saint-Gobain Sweden, selskabsnummer 556241-2592, med adresse Norra Malmvägen 76, 191 62 Sollentuna, Stockholms len, Sverige er dataansvarlig for virksomhedens behandling af
personoplysninger.

Hvis du vil i kontakt med os vedrørende databeskyttelse, kan du kontakte os på dataskydd.sgs@saint-gobain.com


I henhold til databeskyttelsesloven har du ret til at indgive klage over en behandling af dine personoplysninger til Datainspektionen (www.datainspektionen.se)


Immaterielle rettigheder

Med mindre andet er angivet, tilhører de immaterielle rettigheder over dokumenterne på hjemmesiden og over de elementer, som skabes til denne hjemmeside, udelukkende Saint-Gobain Sweden AB, BU Scanspac og/eller Saint-Gobain Group Entities, som ikke giver nogen licens eller rettighed ud over ret til at besøge og navigere på hjemmesiden. 

Gengivelse af alle dokumenter, som offentliggøres på hjemmesiden (især fotografier, film og animationer) er alene godkendt til orientering og kun til personligt og privat brug, og enhver gengivelse eller brug af kopier, som er fremstillet til andre formål, er udtrykkeligt forbudt, medmindre der foreligger en forudgående skriftlig tilladelse fra Saint-Gobain Sweden AB, BU Scanspac. 

Firmanavne, logoer, produkter, brands og domænenavne, som nævnes på denne hjemmeside, tilhører alene Saint-Gobain Sweden AB, BU Scanspac og/eller Saint-Gobain Group Entities og må ikke anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra det berørte selskab eller den berørte enhed.