Bæredygtighed

Bæredygtige spartelprodukter

 

Bæredygtige overfladelag, i dybden og til alle overflader

Dalapro tilbyder bæredygtige spartelprodukter til boliger og byggerier både i dag og i fremtiden. Med en stor procentdel svenske råvarer, klimaneutral produktion samt genvundne emballagematerialer driver vi udviklingen af ​​klimasmarte overflader. Vores produkter gør det nemt at tage ansvar for arbejdsmiljø, spartelkvalitet og miljøpåvirkning. Vi er en del af Saint-Gobain – med mere end 350 års erfaring i innovative materialer og byggeløsninger.

Dalapro Sustainable Surfaces

Bæredygtige løsninger til overfladelag til fremtidens byggerier

Bygge- og anlægsbranchen står for en femtedel af klimapåvirkningen i Sverige. Sverige skal være fossilfrit i år 2045, og allerede fra 2022 gælder der nye krav til klimadeklarationer for byggerier. Samtidig kommer der flere og flere direktiver vedrørende fossile køreplaner, højere krav til bæredygtige materialeløsninger samt øget efterspørgsel på information om produkters indhold og miljøpåvirkning.

Dalapro arbejder med miljøforbedringer i hele produktets livscyklus, fra råvare til affaldshåndtering. Vi tilbyder førende overfladeløsninger med svenske råvarer og klimaneutral produktion. Vores mål er en klimapositiv produktion og at blive helt klimapositive, i hele værdikæden.

Bæredygtige spande

Bæredygtige spande

Emballagen står for en stor del af et produkts miljøpåvirkning. Derfor erstatter vi successivt vores spande med mere miljøvenlige spande. Dalapros nye spande indeholder 100 procent genvindeligt materiale, er fremstillet af mindst 90 procent genvundet plast og giver 56 procent mindre CO2-udledning fra råvare til fabrik – uden at give afkald på de glimrende produktegenskaber.

 

Klimaneutral produktion

Dalapros færdigblandede spartelprodukter fremstilles på klimaneutrale* fabrikker i Glanshammar og Sala. Dette har vi opnået ved at udfase alle fossile brændsler og køretøjer fra vores fabrikker. Derudover har vi installeret et stort solpanelanlæg som forsyner produktionen og også lokalsamfundet med grøn elektricitet. Det betyder at vores fabrikker faktisk medvirker til at undgå unødige udledninger fra fossile energikilder. 

*I henhold til beregning efter Greenhouse Gas Protocol ligger Scanspacs produktion på nul CO₂-æ i Scope 1 og Scope 2.
 

 

Et godt arbejdsmiljø

Dalapros produkter og værktøj er fremstillet med stærkt fokus på et trygt, sikkert og rart arbejdsmiljø for brugeren. Først lancerede vi letspartelmasse (1981), så sprøjtespartelmasse til let sprøjtepistol (1990) og derefter rullespartelmasse (2011). Denne udvikling har vi fulgt op med innovative løsninger vedrørende funktion og brugervenlighed i både produkter og emballage. Der findes sikkerhedsdatablade til alle vores produkter. På den måde bliver det nemt at udføre et godt stykke arbejde i et sundt og giftfrit arbejdsmiljø – og samtidig bidrage til øget bæredygtighed.

Som en del af Saint-Gobain udvikler vi løbende nye løsninger med bæredygtighed i fokus. Her er nogle eksempler:

  • Alle vores færdigblandede spartelprodukter produceres på klimaneutrale fabriker.
  • 90 procent af indholdet i vores færdigblandede spartelprodukter er lokalproduceret.
  • Vores spartelmassespande er af genvundet plast.
  • Vi har reduceret mængden af plast i vores sække.
  • Fra og med 2020 har vi et nyt rensningsanlæg.
  • IBC-beholderne genanvendes.
  • Vi har oprettet miljømærkninger til spartelprodukterne.
  • Vores produkter bidrager til god ergonomi og et giftfrit arbejdsmiljø.

 

Film om vores bæredygtighedsarbejde

Her kan du se filmen om os og vores bæredygtighedsarbejde 

Vores miljømærkninger

Dalapro miljømærkninger

For at gøre det nemt for vores kunder at træffe gode miljøvalg har vi lavet vores egne unikke miljømærkninger som vi arbejder med i kombination med andre anerkendte mærkninger.
 

Miljøvenligere plastikspande
Dalapros nye spande indeholder 100 procent genvindeligt materiale, er fremstillet af mindst 90 procent genvundet plast og giver 56 procent mindre CO2-udledning fra råvare til fabrik. Denne mærkning er udarbejdet til Dalapro.
 

Klimasmarte sække
Gennem materiale- og produktvalg giver Dalapro dig som kunde mulighed for at vælge klimasmart, for eksempel vores 15-litersække som er en emballage der har 40 procent mindre klimapåvirkning end en standardspand i samme størrelse.


Klimaneutral produktion
Dalapros færdigblandede spartelprodukter fremstilles på klimaneutrale* fabrikker i Glanshammar og Sala. Dette har vi opnået ved at udfase alle fossile brændsler og køretøjer fra vores fabrikker. Derudover har vi installeret et stort solpanelanlæg som forsyner produktionen og også lokalsamfundet med grøn elektricitet. Det betyder at vores fabrikker faktisk medvirker til at undgå unødige udledninger fra fossile energikilder. 

*I henhold til beregning efter Greenhouse Gas Protocol ligger Scanspacs produktion på nul CO₂-æ i Scope 1 og Scope 2.
 

Svanen
Svanen er Nordens officielle miljømærkning som i Danmark forvaltes af Miljømærkning Danmark. De kontrollerer varers og tjenesteydelsers miljøpåvirkning gennem hele disses livscyklus fra råvare til affald og stiller krav til funktion og kvalitet.
 

EPD
EPD står for Environmental Product Declaration, men kaldes også for miljøvaredeklaration. Miljøvaredeklaration (EPD) er et uafhængigt verificeret og registreret dokument som åbent fremlægger produktets potentielle miljøpåvirkning.
 

M1
M1 er en frivillig emissionsklassificering af byggematerialer. M1-mærkningen indebærer at produktet er testet i et uafhængigt og upartisk laboratorium og har opfyldt de angivne kriterier. M1 står for lave emissioner.