Spartling af forskellige underlag

Spartling af forskellige underlag

Spartling af forskellige underlag


Forskellige underlag kræver forskellige forberedelser og spartlinger. Her følger nogle tips om hvad det er vigtigt at være opmærksom på. 

Spartling af hjørnelister
Udadgående hjørner er ofte udsat for stød og slag. Her kan man med fordel benytte hjørnelister af plast og papir. Hjørnet spartles med en spartelmasse mærket med EN-13963, i en ca. 5-6 cm bred bane på hver side og i en tykkelse på mindst 1 mm. Derefter trykkes listen fast og spartles straks over. Efter tørring spartler man til det ønskede resultat. 

Spartling i vådrum
Der skal altid bruges vådrumsspartelmasse i vådrum, uanset hvilket underlag det drejer sig om. Vådrumsspartelmasse er egnet til både spartling af samlinger og fuldspartling og fås også som rullespartelmasse. Husk altid at følge malerbranchens regler for vådrum.

Spartling af træværk
Underlaget skal være rent og tørt inden man begynder at spartle. Ubehandlet træ, metal eller MDF skal altid grundes inden spartling. Derefter spartles til det ønskede resultat. Ved slibning bruges slibepapir med kornstørrelse 180 eller finere. Fjern slibestøv inden der males.

Spartling udendørs
Underlaget skal være rent, tørt og have god binding inden man begynder at spartle. Brug produkter som er beregnet til udendørsbrug. Vær opmærksom på at klimaet påvirker tørretiderne, og sørg for at der ikke kan falde regn på spartlede overflader de første 12 timer. Undgå spartling på vandrette flader. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at grunde inden spartling.

Spartling af malede flader og tapeter
Underlaget skal være rent, tørt og have god binding. Afvask malede flader inden spartling. Det kan være nødvendigt at rive gamle tapeter ned inden spartling for at undgå blæredannelser i det gamle tapet.

Pletspartling
Reparation af revner eller huller på alle typer underlag. Er det store og dybe huller, kan man med fordel benytte et såkaldt gipsplaster til at dække hullet med. Vær opmærksom på at tørretiden kan være lang hvis hullerne er store og dybe. Så kan det være en fordel at benytte en gipsspartelmasse af typen DM20, 40 eller 60. 

Dekorspartelmasse
En nem måde at få unikke lofter og vægge på i den ønskede farve. Underlaget skal være rent, tørt og have god binding. Det kan være nødvendigt at grundmale eller rive gamle tapeter ned for at undgå blæredannelser i tapetet. Første gang spartles lidt groft med en masse kanter og ujævnheder. Efter tørring skraber eller sliber man alle ujævnheder frem. Derefter spartles lidt tyndere og finere for at få væggen glat. Efter tørring skraber eller sliber man ujævnheder og farveforskelle frem inden man forsegler overfladen med 2 til 3 lag Dalapro TopCoat.