Spartling af forskellige underlag

Spartling af en tapetseret væg

Spartling af en tapetseret væg

Riv løstsiddende tapet af.


Underlaget primes/grundes med spærregrunder ved behov.


Ujævnheder og samlinger udspartles.


Gentag spartlingen til underlaget er jævnt.


Slib, og afstøv de spartlede flader.


Hvis tapetet skal males over, skal hele væggen fuldspartles så strukturforskelle udjævnes. Slib derefter. Ved tapetsering er det ikke nødvendigt at fuldspartle.