Forarbejde

Forbehandling

Förbehandling

 

Vær omhyggelig med forbehandlingen. Et dårligt forarbejde afslører sig altid. Holdbarheden forringes, og i værste fald bliver det færdige underlag ikke tilstrækkelig godt til den videre bearbejdning. Men først og fremmest bør der foretages en besigtigelse inden du påbegynder dit arbejde, for at kontrollere at underlaget svarer til branchenormen. Ved spartling på underlag af gips, se pjecen ”Gipsmontage og overfladebehandling – Hvor går grænsen”.

Forskellige underlag kræver forskellige forbehandlinger. Følg altid producentens anbefalinger for at få det bedste underlag til den fortsatte behandling.

Det her gælder generelt:

 • Start med at beskytte døre og vinduer med plast eller pap- eller masonitplader. Beskyt gulvene med for eksempel afdækningspap.
   
 • Slib ”skæg” og større ujævnheder væk på beton, puds og letbeton med stålspartel, ”barkspade”, slibeklods eller slibemaskine.
   
 • Skær beskadiget pap på gipsplader op. Reparer større skader med spartelmasse med høj fyldningsevne eller gipsbaseret pulverspartelmasse.
   
 • Blanke malede overflader der skal spartles, matteres ned med malerrens.
   
 • Stål, træ og træfiberplader der ikke er behandlet, skal grundmales for at modvirke fiberrejsning og gennemslag af harpiks, rust osv
   
 • Malet træ skrabes, slibes og afstøves.
   
 • Fjern løstsiddende tapet eller væv. I de fleste tilfælde er det nødvendigt at grunde med spærregrunder for at tapetet ikke skal bule op.
   
 • Snavsede og fedtede overflader rengøres. Kort sagt: inden spartelarbejdet påbegyndes, skal underlaget være fast, rent og tørt. Sørg også for at vælge den rette appliceringsmetode, den rette spartelmasse til underlaget og metoden samt det rette værktøj.