Efterarbejde

Efterbehandling

Efterbehandling af spartlede flader - Slibning

 

Slibning
Spartlede flader skal ofte afslibes med slibepapir. Kornstørrelsen på slibepapiret afpasser du efter underlaget og kravene til den færdigbehandlede overflade. Brug slibepapir med kornstørrelse 150-220 til maling af vægge og 180-220 på træværk. Skal fladen tapetseres, kan du benytte et grovere slibepapir, men ikke grovere end 150. Der er i så fald risiko for at ridser kan ses igennem tapetet. En for grov kornstørrelse ved slibning af for eksempel gipssamlinger får også gipspladernes paplag til at rejse sig og kan give strukturforskelle og øge underlagets sugeevne, hvilket ofte ses igennem malingen – i særdeleshed på strejflysvægge. En slibeklods på forlængerskaft gør det lettere at bearbejde lofter og større vægflader. Der findes også særlige slibemaskiner (Giraf) som gør arbejdet mere effektivt, mindre anstrengende og mere ergonomisk. Husk at benytte åndedrætsværn og at beskytte øjnene.

Afstøvning
Vær omhyggelig med at fjerne alt slibestøvet fra overfladerne. Det er et must for at få en god vedhæftning mellem underlag og næste behandling. At spartle, male eller tapetsere på en støvet overflade kan resultere i delaminering, det vil sige at det yderste lag slipper underlaget. Brug en støvsuger og/eller blød børste til at afstøve fladerne med. Hvis der skal benyttes højtrykssprøjte efter slibning, støvsuges også gulvet for at undgå at hvirvle støv op. Slibemaskiner af typen Giraf er meget praktiske fordi de tager hånd om slibestøvet allerede ved ”kilden”. Desuden kan maskinen benyttes som støvsuger.

Grunding
Spartlede flader er sugende og skal derfor grundes inden tapetsering. Anvend de fabriksfremstillede produkter som anbefales til dette. Lad tørre godt.

Rengøring
Eventuelle spild og stænk fjernes med vand og en svamp. Tør derefter efter med en ren klud. Også værktøjet rengøres med vand. Spartelsprøjter rengøres nemmest ved at pumpe vand igennem. Vær omhyggelig med at holde beholderen ren. En spartelsprøjte kan stå med spartelmasse i uden problemer i en til to uger. Ved længere brugspauser anbefales rengøring.

Maling og tapetsering
Dalapro spartelmasse kan overmales med de fleste almindeligt forekommende malinger. Det går fint med silikatmaling. Derimod fraråder vi at stryge epoxymaling på malerspartelmasse da blandt andet spartelmassens bindemiddel kan blive påvirket. Det generelle råd er: Følg de respektive producenters anvisninger når det gælder valg af produkter og råd om hvordan arbejdet skal udføres. De fleste producenter har fuldstændige produktinformationer som du kan downloade fra internettet. Du kan også bede din leverandør om produktinformationen.